Benieuwd naar de vergoedingen voor onze behandeling?

 

 

Voor Manuele Therapie e.s. en Cranio kun je vergoeding krijgen van je verzekeraar. Hoeveel hangt af van jouw type verzekering en pakket.

 

Onze zorg valt niet onder het basispakket. Vergoeding vindt plaats vanuit de aanvullende pakketten. Dit gaat niet van je eigen risico af. 

Hier vind je een overzicht van alle zorgverzekeraars en hun polissen: vergoeding van MT e.s in 2024 en vergoeding voor cranio in 2024