Een aanpak vanuit verschillende invalshoeken

 

Wat kunt u verwachten bij ons?

Tijdens de intake schatten wij in welke factoren de grootste rol spelen bij het ontstaan en in stand houden van de Tietze (pijn op de borst) klachten. De intake kan alleen doorgang vinden als een arts eventuele andere oorzaken van Tietze en pijn op de borst heeft uitgesloten.

Wij volgen de volgende stappen tijdens intake en behandeling:
  • achterhalen van de mogelijke oorzaak en ontstaanswijze van de klachten, door middel van gesprek en lichamelijk onderzoek
  • in kaart brengen hoe uw balans is tussen de belasting op uw lichaam en de belastbaarheid hier van
  • door middel van behandeling met manuele therapie e.s. wordt de mogelijke oorzaak van de klachten weggenomen
  • u krijgt adviezen hoe om te gaan met de aanwezige klachten en wat u kunt doen om zelf bij te dragen aan verder herstel

Onze doelen zijn:

  1. oorzaken klachten in kaart brengen
  2. bewegingspatroon gewrichten optimaliseren (deel van de oorzaak wegnemen)
  3. tot rust brengen van zenuwstelsel
  4. het contact met uw eigen lichaam vergroten
  5. U als cliënt inzicht verschaffen in het ontstaan van de klachten
  6. handvaten aanreiken om herhaling van klachten te voorkomen

Hoe doen wij dit?

De focus ligt in onze behandeling op het wegnemen van de fysieke oorzaak van de Tietze (pijn op de borst) klachten. Dit doen wij door middel van het toepassen van Manuele Therapie e.s. Als er sprake is van slecht slapen, algehele onrust en een hoge pijngewaarwording zullen ontspannende technieken vanuit de Craniosacrale therapie worden ingezet. U krijgt adviezen m.b.t. het doen van oefeningen en uitoefenen van sport. 

Hoe vaak behandelen?

Er is geen gouden standaard voor hoeveel behandelingen er nodig zijn, omdat het een individueel proces is.  De tijd tussen twee behandelingen kan twee weken zijn, de minimale tussentijd, maar kan ook meer tijd bedragen. De duur van de tussenpozen is afhankelijk van de fase van herstel waarin u zich bevindt. Het traject dat wij met u doorlopen is er op gericht u zo spoedig mogelijk van de klachten af te helpen en meer grip te krijgen op het werkingsmechanisme achter deze klachten. Als de klachten langere tijd bestaan kan dit een lange termijn doel zijn.

Wat kunnen we wel en niet?

Wij vermoeden dat de opbouw van de klachten voortkomend uit het Syndroom van Tietze en costochondritis een tijd in beslag neemt, voordat het een probleem wordt en er naar een oplossing wordt gezocht. Vaak is er snel positief effect te merken, soms neemt het wat langere tijd in beslag voordat u zich beter voelt. We doen per individu een uitspraak over de verwachte behandelduur en kunnen van te voren helaas niets met zekerheid zeggen. Het lichaam reageert soms onvoorspelbaar. Na 3 behandelingen willen wij zien dat uw lichaam reageert op de behandeling. Mocht dit uitblijven dan gaan wij met u op zoek naar andere oplossing evt. na overleg met huisarts.